Sophie Ackermann
Dipl. Architektin BA FH
Telefon 041 367 79 00